قوانین و مقررات رعایت حریم شخصی

مجموعه گل رزا متعهد است تا از اطلاعات شخصی شما که در وب سایت وارد می کنید، محافظت کند و آنرا در اختیار هیچ شخص حقیقی و حقوقی قرار ندهد.
مجموعه گل رزا هیچگاه اطلاعات حساب بانکی شما را درخواست نمی کند، تراکنشهای بانکی تنها توسط بانک خود شما انجام خواهد شد.
گل رزا متعهد است تا سفارش شما را در تاریخ مورد نظر و با کیفیت مناسب به دست عزیزان شما برساند.
گل رزا هیچ گونه هزینه ای از گیرنده سفارش درخواست نخواهد کرد.
گل رزا متعهد است تا در صورت عدم ارسال سفارش شما ( یا تاخیر بیش از 4 ساعت فقط) پاسخگو بوده و نسبت به بازپرداخت هزینه ای که انجام داده اید، در کوتاهترین زمان ممکن اقدام نماید. (سفارش های داخل ایران)
گل رزا متعهد است تا نسبت به پاسخگویی مناسب و بموقع به تماس های مشتریان خود جهت انواع سفارشات و یا شکایات، انتقادات و پیشنهادات مسئولیت پذیر باشد.

لطفا توجه داشته باشید که تزئیین گل (دسته گل ، باکس گل ، سبد گل ، تاج گل و …) هنر دست میباشد و اینکه محصول سفارش داده شده با تصویر درج شده در سایت متفاوت باشد امری عادی است. ما نهایت تلاش خود را انجام می دهیم تا سفارش شما همانند تصویری که انتخاب کرده اید، باشد.