نحوه پیگیری شکایت های خاص:

اطلاعات دقیق فرستنده نزد گل رزا محرمانه می باشد و تنها با رضایت کتبی سفارش دهنده یا مراجع انتظامی و قضایی در اختیار گیرنده یا نهادهای حقوقی مثل دادگاه قرار خواهد گرفت.
از آنجائیکه تایید درستی مشخصات فرستنده و گیرنده توسط تیم اگل رزا امکان پذیر نیست، لذا هر گونه شکایتی در این خصوص باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.

چند مثال :

1) چنانچه شخص/شرکت گیرنده مایل به دریافت گل/ هدیه نمی باشد، می‌تواند آنرا با ذکر دلیل کتبی از طریق همان مامور پست برگرداند.در این صورت هیچ هزینه ای نیز به شخص ارسال کننده برگشت داده نخواهد شد. تیم گل رزاهیچ مسئولیتی برای پاسخگویی چرایی این اتفاق به فرستنده را ندارد.
2) چنانچه شخص/اشخاص سومی (غیر از فرستنده و گیرنده) از ارسال گل یا هدیه از طرف فرستنده و یا تحویل گرفتن آن توسط گیرنده (به دلایل خانوادگی، اخلاقی و…) ناراضی بود، باید از طریق مراجع قانونی و انتظامی ثبت شکایت کند.
از آنجائیکه اطلاعات مشتریان نزد گل‌فروشی آنلاین گل رزا محرمانه می باشد، در این خصوص فقط به مراجع قانونی پاسخگویی انجام خواهد شد.

چگونگی ارسال شکایات، انتقادات و پیشنهادات:

گل رزا برای فراهم کردن هر چه بیشتر رضایت و اعتماد شما مشتری گرامی، قسمتی جهت درج شکایات و انتقادات ایجاد کرده است، شما از این طریق نیز می توانید با اطمینان بیشتری مبادرت به ثبت سفارش خود بکنید. ما بعد از تحویل سفارش شما همچنان با شما خواهیم بود به قسمت شکایات و انتقادات وارد شوید.
همچنین بسیار خوشحال خواهیم شد چنانچه افتخار داده و ایده ها و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. تک تک آنها توسط دوستان شما در سایت گل رزا خوانده شده و در صورت امکان اجرایی خواهد شد.